ماکت تبلیغاتی چیست؟

یکی از وسایل پرکاربرد در حوزه بازاریابی است که احتمالاً شما بیشتر ماکت بستنی قیفی رنگی یا ماکت تبلیغاتی نوتلا را در ابعاد مختلف دیده‌اید.